Workshop for proceskonsulenter og HR-medarbejdere

Naturen som rum for workshop i procesfacilitering og lederskab med autencitet

Er du konsulent og arbejder med mennesker? Vil du gerne bliver bedre til at stå stærkt, når du faciliterer, giver tilbagemeldinger, coacher og står i den svære samtale? Over tre eftermiddage vil du få tid og ro til at fordybe dig i ”dig som konsulent”. Vi vil bruge naturen og mine islandske heste til at skabe et træningsrum, hvor du kan arbejde med dig selv i forhold til situationer, der udfordrer dig.

 • Træn dit mod som konsulent
 • Bliv bedre til at stå stærkt og bevare rummet, når situationen er svær
 • Bliv bedre til at vise lederskab
 • Bliv tydelig i dit kropssprog og forstærk dit udtryk
 • Træn din empati

Workshoppen forløber over 2 x 4 timer, hvor du gennem naturen og i samarbejde med heste kan træne din fremtoning som konsulent.

Arbejdsmetoder:

 • Silent walk i skoven
 • Øvelser, der hjælper med at grounde
 • Øvelser med islandske heste med forskellige personligheder
 • Træning i at tilpasse kropssprog til forskellige personligheder
 • Træning i at følge flowet
 • Træning i at være modig og tage lederskab
 • Supervision og feedback
 • Relatering til dig som konsulent
 • Tid til refleksion
 • Deling af erfaringer