Teamudvikling med brug af naturen giver gode rammer for at tænke nyt

Naturen giver gode rammer for at tænke nyt

Teamudvikling, samarbejde og arbejdsglæde

Den tid I bruger på teamudvikling skal gerne komme mangefold tilbage i form af bedre performance inklusiv større arbejdsglæde for den enkelte og dermed et mere holdbart team af medarbejdere.

Til teamudvikling kan det være af stor værdi, at bruge et personprofil værktøj. Det kan sikre bedre forståelse for de forskelligheder, der er i teamet og dermed sikre bedre kommunikation og bedre udnyttelse af de personlige ressourcer.

Har i en dag eller flere, så tag væk, ud i naturen. Naturen giver nogle andre rammer, hvor der er større mulighed for, at I kommer til at lære hinanden bedre at kende. I får mulighed for at se på jeres udfordringer på nye måder uden de rammer, der kan holde jer fast i gamle tankemønstre.

Teori og praksis

 

Bascon på teamudviklingskursus hos Equina.

Ole Ostenfeldt Mathiesen, Bascon:

Vi var en uerfaren gruppe i disse discipliner, hvorfor “let” teori og forståelig praksis var super”. Det bedste var: “Det store arrangement fra deltagerne. I formåede at åbne os alle.

Optimering og nytænkning

 • Forbedre samarbejdet
 • Løse specifik udfordring
 • Skabe større forståelse
 • Finde fælles spilleregler og værdier
 • Skabe rum for nytænkning
 • Sikre handling i teamet

 

Når et team skal præstere, skal der være arbejdsro. Her mener jeg psykisk ro til at arbejde. Derfor kan der løbende være behov for at se på, hvordan samarbejdet er, og hvad der skal til for at der er plads til at tænke udvikling.

Vi kan bruge LEA til at få en ide om, hvor forbedrings-potentialet ligger, og til at lave en før og eftermåling.

 

Det nye team

 • Lær hinanden at kende
 • Få fælles spilleregler
 • Find jeres værdigrundlag
 • Målsætning: Hvor peger pilen hen, og hvor vil I gerne hen som team
 • Skabe forståelse og respekt for hinandens forskellighed

 

At få en god start for et team er af stor værdi for det fremtidige samarbejde. Skal der komme tillid i det nye team, så er der behov for at I lærer hinanden at kende. Det betyder at medlemmerne er nødt til at vise noget af sig selv. Det kan være det nye projektteam eller den nye afdeling, hvor man nu skal arbejde sammen som team, etc.