Naturen som læringsrum har mange positive effekter, som kan fremme vores indlæring.

Udviklingsrummet – hvordan

Du kommer til at opleve et læringsrum, hvor der ikke er begrænsninger for, hvordan der kan skabes læring. Alt er tilladt – næsten.

Kurserne og min arbejdsform er en blanding af teori i mindre doser blandet med f.eks. kreative processer, brug af kroppen, diskussion og refleksion. Hvor det er  muligt, så bruger vi naturen som ramme. Der er efterhånden så meget forskning, der peger på den positive effekt af at være i naturen, så det er oplagt at bruge det rum, der ligger lige foran os.

Du kan komme til at arbejde med øvelser inspireret fra Teori U, profilværktøjer, mindfulness, lattercoaching, naturvejledning, systemisk tænkning, positiv psykologi, etc.

De processer du / I vil komme igennem er tilpasset dine / jeres udfordringer og succeskriterier.

lederudvikling, teamudvikling og coaching i naturen

Få et fælles sprog

Om du er leder eller medarbejder, så har kommunikation og forståelse for forskellighed stor betydning, når du vil bidrage til at skabe resultater. Til det kan vi bruge vores empati, og som hjælp kan vi bruge personprofiler. Ved at bruge dem aktivt får I et fælles sprog for forskellighed med en god chance for at få øget forståelse for hinandens “særheder”.

Teoriernes Træningsrum

Ønsker I at arbejde og træne teorier i praksis, så prøv med Equinas metoder. Det kan f.eks. være Teori U, Ledelse i Paradokser, Det etiske landskab, Situationsbestem Ledelse, etc.. Ved at træne med hestene får I en sanselig oplevelse, der giver en dyb og holdbar læring. Kom med en teori, som I ønsker at arbejde med, og jeg vil give jer et træningsrum.

Direktørens Klumme

Af direktør Henning Bertelsen Schrøder, Haderslev Kommune

Feedback er en gave som du selv skal pakke op
Hovedresultatet af den udvidede chefgruppes 2-dages kommunikationskursus, hvor kursuslederen var en hest, blev Feedback er en gave, som du selv skal pakke op.
Hvad er det lige vi kan bruge heste til i undervisning af kommunikation – det var vi mange, der stillede os selv det spørgsmål, inden vi ankom til Hegedal på Nord Djursland. De kommende 1½ dag skulle gøre os meget klogere på denne del.
Via hestetræningen fik vi klar feedback på vores kropssprog, og vi fandt ud af vigtigheden af vores kropsprog i forhold til den enkelte hest. Vi konstaterede, at heste er ikke ens – og det kræver indsigt i, hvad der virker på den ene og overhovedet ikke virker på en anden type hest.
Det gjorde, at vi i løbet af kurset måtte tvinge os til at tage stilling til vores kropssprog – og være bevidste om, at hestene reagerer altså alene på kropssprog – og der var kontant afregning (feedback) når vi skulle få vores forskellige heste (medarbejdere) til at reagere på vores kropssprog/kommandoer.
I løbet af kursusdagene var der så individuel tilbagemelding til os kursister med oversættelse af den feedback, vi fik fra hestene, til hverdagen hjemme på kontoret. Derfor blev overskriften også resultatet af dagene – at vi skal give og kunne modtage feedback på den gode måde – således det bliver en gave for os alle i organisationen – og med en bevidsthed om, at vi ikke alle er ens – og vi skal have det hver især på vores individuelle måde.
Jeg oplevede, at vi fik to andre sideresultater af kursusforløbet. For det første en glimrende teambuildingøvelse, hvor vi hver især lærte hinanden at kende på en anden måde, hvilket alt andet lige vil få en gavnlig effekt for samarbejdet på tværs i dagligdagen. For det andet fik vi alle en grænseoverskridende oplevelse, der på det personlige plan var med til at flytte vore egne grænser for, hvor langt vi var klar til at gå i vores omgang med hestene, og som alt andet lige også er med til at forme os i vores videre lederfærd med at gå foran.
Jeg vil sørge for, at vi holder denne overskrift på dagsorden for os i den udvidede chefgruppe – og jeg håber, at vi kan få denne overskrift til at blive en del af kulturen/værdi hos os alle i Intern Service og tage den med os videre i vores kommende placering i den nye organisation.

Læringsrum i naturen med heste som sparringspartnere