AkzoNobel_dag400

Teamudvikling med brug af e-stimates DISC e-interpersonal