Procesdesign – hvordan

  • Forberedende møde, hvor vi afklarer ramme og formål
  • Jeg kommer med et oplæg, der diskuteres, så vi er enige
  • Endeligt design præsenteres
  • Afholdelse af møde eller forløb
  • Evaluering
  • Evt. Audit i virksomheden, for at holde fast i de beslutninger og handleplaner, der kom under mødet.