Personprofiler

Personprofiler kan være af stor værdi, når et team skal blive bedre til at arbejde sammen, eller du som leder ønsker at blive bedre til at forstå dine medarbejdere og dig selv som leder.

DISC e-stimate

DISC’en er simpel på den gode måde. Jeg bruger primært e-stimates e-interpersonal. Den har en styrkebaseret tilgang, og den er imøde-kommende i sine tekster, hvilket jeg ser som en fordel. Den er rigtig nem at bruge i hverdagen.

DISC adfærdsprofil

e-stimates fire arketyper – en DISC adfærdsprofil

Bruger I en anden DISC, så sætter jeg gerne den i spil, og jeg har samarbejde med konsulenter, der kan bistå i tilbagemeldinger.

JTI / MBTI

Hvilke præferencer har vi i vores måde at være i verden på. JTI’en og MBTI’en bruger jeg, når vi skal gå lidt dybere. Det gør den lidt mere kompliceret, når den skal huskes i dagligdagen, men jeg ser den som et godt coachingredskab.

Profilværktøjerne kan bruges både i virksomheden og ude i marken.

Se eksempel her:

People Tools

Personprofilen indeholder 15 personfaktorer, der på hver sin måde udtrykker relevante arbejdsmæssige præferencer og foretrukne jobadfærd. Et værktøj, som jeg finder, har stor værdi i forbindelse med coaching af den enkelte leder og for mindre ledergrupper, der ønsker at udvikle deres samarbejde.

 

People Tools går i dybden.

People Tools går i dybden.