HvidtConsult er baseret på adfærdsbiolog og coach Ellen Hvidt, der har mange års erfaring med team- og lederudvikling samt coaching. Hvor det giver mening bidrager gode samarbejdspartnere.

 

Natur som fundament for udvikling

Naturen, som det stærke udviklingsrum, det er, vil jeg gerne tilbyde andre. Gerne med heste til at højne læringshastigheden. Lige siden jeg var lille har naturen betydet meget for mig, og det har været  et rum, hvor jeg, sammen med hestene, har hentet energi og selvindsigt. Energi og selvindsigt, som jeg bruger som konsulent og som selvstændig kreativ udvikler, og som jeg har brugt som journalist, turistchef, leder af naturcenter, underviser….

Adfærdsbiolog

Som adfærdsbiolog har jeg en naturlig flair for at se, hvad der sker mellem mennesker, og  mellem forskellige personligheder, om det er menneske – menneske eller menneske – hest. Jeg tror på, at hvis vi kender os selv og forstår at lytte til de signaler, der kommer fra vores omgivelser, så har vi større chance for at præstere og skabe resultater og samtidig forblive hele mennesker.

Ledelse

I mit arbejdsliv har jeg hentet erfaring og viden om ledelse fra egne virksomheder, som turistchef, leder af naturcenter og fra mit arbejde som konsulent. Helt tilbage fra mine biologistudier har jeg suppleret med kurser i ledelse – og så har jeg siden jeg var lille – trænet lederskab med nogle af de bedste trænere – hestene.

Bro mellem natur og civilisation

Jeg ser mig selv som et bindeled mellem natur og civilisation, og som det bindeled kan jeg give dig mulighed for at være i naturen, bruge naturen som udviklingsrum og måske minde dig om, hvad den kan gøre for dig. Der er undersøgelser, der viser, at naturen kan gøre rigtig meget for os i forhold f.eks. i forhold til at sænke stressniveauet.

Forbundet med naturen

Mit biologispeciale lavede jeg i den Grønlandske ødemark. Her var jeg i en uge ad gangen i mit telt en god times gang fra min makker. Lange dage med tid til at være og samtidig nyde naturens skønhed, men også opleve ensomhed og kulde. Men ensomheden var ikke negativ, og kulden bare en del af det store hele, som skulle give mig de resultater, som jeg var ude efter. For mig er det naturligt at VÆRE i naturen, og derfor er det også naturligt for mig, at give dig og jer mulighed for at bruge det til din / jeres udvikling.

Kurser

For at være den bedste konsulent for jer, så deltager jeg løbende i kurser og andet, der kan holde mig skarp og opdateret.

Ellen Hvidt, HvidtConsult

Inspiration og kurser

LAICS: Creating Innovative Organisations. Social innovation assisted by HAE

LAICS: The Business of Innovation.
Let horses help us to see

GROW2 coach-uddannelsen

Ledelse, salgpsykologi, projektledelse, virksomhedsorganisation, voksenpædagogik, naturvejledning, fortællende journalistik, positive psykologiske processer i naturen, kost og ernæring, Teori U, etc.