Leadership Equity Assesment – LEA

LEA fortæller om de organisatoriske vilkår, som medarbejderne skal præstere under. Det er et surveyværktøj, der måler på 13 indikatorer for:
  • De organisatoriske rammer og arbejdsmæssige betingelser, som skal opfyldes, for at medarbejdere og ledere præsterer optimalt
  • Organisationens nuværende ledelseskvalitet og de potentielle muligheder for bedre udnyttelse af de menneskelige ressourcer

En af fordelene ved LEA er, at det er hurtigt og let at svare på, og der kommer en oversigt over mulige fokuspunkter.

LEA er ikke en tilfredshedsundersøgelse, men de faktorer, der måles på, har i høj grad indflydelse på medarbejdernes tilfredshed og trivsel, da de fremmer engagementet, samarbejdsevnen og effektiviteten i teamet.

 

Tilbagemelding efter LEA-proces med 3 timers workshop

 

LEA proces hos Orbicon Hans-Martin Olsen, Gruppeleder og Projektchef, Cand.scient, Miljø og Natur Vest

“LEA-Processen har styrket gruppefølelsen i Naturgruppen, og bidraget til en bedre ressourceudjævning blandt medarbejderne.
Processen hjalp os til af finde tre fokusområder. Vi har fået implementeret et af fokuspunkterne, et af punkterne er godt på vej, og et af fokuspunkterne er på todo-listen.
Det har også givet mig som leder en indsigt i områder, hvor min ledelse fungerer, og hvor jeg har nogle indsatsområder.
En stor fordel ved værktøjet er, at det er overskueligt, og tidsforbruget ikke er stort, så ret hurtigt kan vi finde ud af, hvor gruppen fungerer godt og mindre godt, og hvor jeg som leder skal sætte ind.